Olje+

Egenskaper

 • Olje+ er et positivt ladet smøremiddel som binder seg til alle slags metall.
 • Metallet er negativt ladet. Dermed blir det en sterk bindende smørefilm.
 • PRO-LONG smøremidler tåler meget høye temperaturer.
 • Inneholder ingen faste partikler, teflon, grafitt, molybdeum, sink eller plastmolekyler.
 • Tilsettes alle typer oljer både mineral og syntetiske oljer. Ingen betydningsmessig endring av viskositet.
 • Olje+ frigir ikke saltsyre (HCL) som finnes i mange olje tilsetninger.
 • Har gode EP (extreme pressure) egenskaper.
 • Olje+ inngår som en del av alle våre produkter.

Fordeler

 • Reduserer motorslitasje.
 • Forlenger utstyrs levetid. Eliminerer fastsittende stempelringer og hengende ventiler.
 • Minsker drivstoff forbruket. Mer stillegående motorer. Reduserer vibrasjonene.
 • Umiddelbar smøring ved oppstart. Lettere kaldstart.
 • Motor beskyttelse ved olje tap og trykk.
 • Beskytter mot korrosjon og elektrolyse. Prøver viser at ikke engang påvirkning med saltvann fjerner den beskyttende oljefilmen.

SINTEF har testet PRO-LONG og funnet:

 • Slitasjen redusert med 55 %
 • Friksjonen redusert med 20%
 • Temperaturen redusert med 30 %

Bruksområder

 • Smøresystemet på forbrenningsmotorer.
 • Dieselmotorer , bensinmotorer og utstyr.
 • Alle typer gear og kardanger (untatt friksjonsgear).
 • Ved dreiing og fresing av metall.
 • Alle typer lager.
 • Alle typer maskiner eller utstyr som trenger smøring i industri, transport, skips og luftfart.
 • Se bruksanvisning side 10.

Analysedata

Viskositet kinematisk (cst) mm 2/S v/ 40°C 16,92
Viskositet kinematisk (cst) mm 2/S v/100°C 3,14
Flytepunkt °C -24
Flammepunkt COC °C 103
Kokepunkt °C 232
Spesifikk vekt v/20°C 1,12
PH verdi 5-7
TAN 0,22 mg KOH/G

Varenummer

101 OLJE+ ½ liter
102 OLJE+ 5 liter
103 OLJE+ 10 liter
104 OLJE+ 25 liter
105 OLJE+ 180 liter